റേഷൻ വിതരണം: മൂന്ന് ദിവസം മസ്റ്ററിംഗ് നിർത്തിവയ്ക്കും

മാർച്ച് 15, 16, 17 റേഷൻ വിതരണം ഉണ്ടാകില്ല റേഷൻ വിതരണം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി മാർച്ച് 10 വരെ മഞ്ഞ, പിങ്ക് കാർഡിലെ അംഗങ്ങളുടെ മസ്റ്ററിംഗ് […]

e – K Y C അപ്‌ഡേഷൻ അവസാന തീയതി മാർച്ച് 31

PHH (ചുവപ്പ്) എഎവൈ (മഞ്ഞ) റേഷൻ കാർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും e-KYC അപ്ഡേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 2024 മാർച്ച് 31 വരെ e-KYC അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം. […]

തെലങ്കാനയിൽ നിന്നും അരി, മുളക് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കും

കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ അരി, മുളക് എന്നിവ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് തെലങ്കാന ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉത്തംകുമാർ റെഡ്ഡിയുമായി ഹൈദരാബാദിൽ […]

പ്രതിമാസ ഫോൺ ഇൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

പൊതുജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്ന പ്രതിമാസ ഫോൺ ഇൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. പൊതുവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ പരാതികളും നിർദേശങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിനും അടിയന്തര പരിഹാരം കാണുന്നതിനുമായാണ് എല്ലാ മാസവും ഫോൺ […]

നെല്ല് സംഭരണവില വിതരണം ഊർജ്ജിതം

2023-24ല ഒന്നാം വിള നെല്ല് സംഭരണവില വിതരണം ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുന്നു. എസ്.ബി.ഐ., കനറാ ബാങ്കുകൾ മുഖേന പി.ആർ.എസ്. വായ്പയായാണ് സംഭരണവില വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ […]

സപ്ലൈകോ സബ്സിഡി ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില പുനഃനിശ്ചയിക്കൽ: ഉന്നതതല സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു

സപ്ലൈകോ വില്പനശാലകളിലെ 13 ഇനം സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ വില പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നതിനായി നിയമിച്ച മൂന്ന് അംഗ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് നൽകി. പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അംഗം കെ.രവിരാമൻ അദ്ധ്യക്ഷനായും […]

റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ കമ്മീഷൻ ഡിസംബർ 13 മുതൽ വിതരണം ചെയ്യും

റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ ഒക്ടോബർ മാസത്തെ കമ്മീഷൻ ഡിസംബർ 13 മുതൽ വിതരണം ചെയ്യും. റേഷൻ വാതിൽപ്പടി വിതരണത്തിലെ കരാറുകാർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൻമേൽ ചർച്ച നടത്തുന്നതിന് സപ്ലൈകോ സി.എം.ഡി […]

റേഷൻ കാർഡ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അവസരം

ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണവകുപ്പിന്റെ തെളിമ പദ്ധതി പ്രകാരം നവംബർ 15 മുതൽ ഡിസംബർ 15 വരെ റേഷൻ കാർഡിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ അവസരം. റേഷൻ കട സംവിധാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട […]

റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക്‌ 26 കോടി അനുവദിച്ചു

റേഷൻ വ്യാപരികളുടെ കമ്മിഷൻ വിതരണത്തിനായി 25.96 കോടി രുപ അനുവദിച്ചു. സെപ്‌തംബറിലെ കമ്മിഷൻ വിതരണത്തിനായി തുക വിനിയോഗിക്കും. ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ പദ്ധതി പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽനിന്ന്‌ ലഭിക്കേണ്ട […]